Aktuálne

Školský život, najnovšie informácie a dôležité odkazy

Časová os

17 May 2021

Vzácna návšteva na našej škole

17 May 2021

Od 17. mája 2021 obnovujeme prezenčnú formu vzdelávania

13 May 2021

Informácia pre prijatých uchádzačov na bilingválne štúdium (POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ)

13 May 2021

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov na študijný odbor : 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium

13 May 2021

Informácia pre prijatých uchádzačov na všeobecné štúdium (POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ)

11 May 2021

Úspechy našich fyzikov

11 May 2021

GRATULUJEME šikovným študentom ku krásnym úspechom v BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE!

10 May 2021

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov na študijný odbor 7902 J gymnázium

5 May 2021

XVII. ročník Kováčovej Bystrice

5 May 2021

Úspechy našich študentov v Krajských kolách Matematickej olympiády kategórie C a B.

27 April 2021

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK študijný odbor: 7902 J gymnázium

27 April 2021

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

25 April 2021

V medzinárodnej matematickej súťaži NÁBOJ naši študenti PRVÍ NA SLOVENSKU!

23 April 2021

Úspechy našich šachistov na Majstrovstvách SR v šachu 2021

23 April 2021

V nádvorí našej školy sa objavila NÁDEJ

17 April 2021

Marec – Mesiac Frankofónie

9 April 2021

Návrat do školy od 12.4.2021

7 April 2021

V celoslovenskom kole umeleckej súťaže budú aj žiačky našej školy

5 April 2021

Veľké úspechy študentov našej školy v Celoštátnom kole matematickej olympiády

31 March 2021

Olympiáda v informatike

Dôležité odkazy

Programy

Aktuálna ponuka študíjnych programov

Všeobecné vzdelávanie

Najväčšia časť nášho gymnázia. Všeobecné vzdelávanie Vás pripraví na vysoké školy, no tam to nekončí.

Zistiť viac  

Triedy s profiláciou

Matematické a prírodovedné triedy sú výborné pre tých, ktorí už pri prihlasovaní na stredné školy vedia, čo ich baví.

Zistiť viac  

Bilingválne triedy

Francúzska bilingválna sekcia na gymnáziu funguje už viac ako 20 rokov. Jej štúdium obnáša až 5 rokov kvôli úplnému osvojeniu si cudzieho jazyka.

Zistiť viac  
Ciele školy

Škola sa snaží hýbať do predu - to bez jasne stanovených cieľov nejde.

Hlavné ciele školy

 • Využívaním inovatívnych metód práce podporovať tvorivé učenie a vychovávať k učeniu sa pre život.
 • Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným.
 • Podporovať všestrannú spoluprácu s inštitúciami a rodičmi, medzinárodné projekty a medzinárodnú spoluprácu.
 • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy s dôrazom na vonkajšieho prostredie.

Hodnotový systém školy

 • Aktívne učenie sa a tolerancia
 • Zodpovednosť a spolupráca
 • Dôvera a rast študenta
 • Morálne hodnoty a etika
 • Rovnaká príležitosť pre všetkých

Vízia školy

 • Škola nech je miestom sebarealizácie žiakov a zamestnancov školy, miestom rozvoja vlastných schopností a získavania ďalších nových vedomostí.
 • Škola nech je otvorenou inštitúciou pre rodičov, rôznych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rozmanitej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Povedali o nás

Komentáre nie len od absolventov - právnici, hudobníci, riaditelia firiem...

Partneri

Pomocné ruky, ktoré pomáhajú udržiavať školu v špičkovej kvalite.

Iuventa
Rada študentov BB
IT akadémia
Erazmus +
Comenius
UNESCO
Sme držiteľom nemeckého jazykového diplomu DSD I PRO (A2-B1). Sme držiteľom nemeckého jazykového diplomu DSD I PRO (A2-B1).
Sme držiteľom nemeckého jazykového diplomu DSD I PRO (A2-B1).
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Akademická sieť
Škola je pripojená na akademickú sieť SANET.
Sme držiteľom francúzskeho certifikátu kvality
Sme držiteľom francúzskeho certifikátu kvality