Aktuálne

Školský život, najnovšie informácie a dôležité odkazy

Programy

Aktuálna ponuka študíjnych programov

Všeobecné vzdelávanie

Najväčšia časť nášho gymnázia. Všeobecné vzdelávanie Vás pripraví na vysoké školy, no tam to nekončí.

Zistiť viac  

Triedy s profiláciou

Matematické a prírodovedné triedy sú výborné pre tých, ktorí už pri prihlasovaní na stredné školy vedia, čo ich baví.

Zistiť viac  

Bilingválne triedy

Francúzska bilingválna sekcia na gymnáziu funguje už viac ako 20 rokov. Jej štúdium obnáša až 5 rokov kvôli úplnému osvojeniu si cudzieho jazyka.

Zistiť viac  
Ciele školy

Škola sa snaží hýbať do predu - to bez jasne stanovených cieľov nejde.

Hlavné ciele školy

 • Využívaním inovatívnych metód práce podporovať tvorivé učenie a vychovávať k učeniu sa pre život.
 • Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným.
 • Podporovať všestrannú spoluprácu s inštitúciami a rodičmi, medzinárodné projekty a medzinárodnú spoluprácu.
 • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy s dôrazom na vonkajšieho prostredie.

Hodnotový systém školy

 • Aktívne učenie sa a tolerancia
 • Zodpovednosť a spolupráca
 • Dôvera a rast študenta
 • Morálne hodnoty a etika
 • Rovnaká príležitosť pre všetkých

Vízia školy

 • Škola nech je miestom sebarealizácie žiakov a zamestnancov školy, miestom rozvoja vlastných schopností a získavania ďalších nových vedomostí.
 • Škola nech je otvorenou inštitúciou pre rodičov, rôznych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rozmanitej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Povedali o nás

Komentáre nie len od absolventov - právnici, hudobníci, riaditelia firiem...

Partneri

Pomocné ruky, ktoré pomáhajú udržiavať školu v špičkovej kvalite.

Iuventa
Rada študentov BB
IT akadémia
Erazmus +
Comenius
UNESCO
Sme držiteľom nemeckého jazykového diplomu DSD I PRO (A2-B1). Sme držiteľom nemeckého jazykového diplomu DSD I PRO (A2-B1).
Sme držiteľom nemeckého jazykového diplomu DSD I PRO (A2-B1).
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Akademická sieť
Škola je pripojená na akademickú sieť SANET.
Sme držiteľom francúzskeho certifikátu kvality
Sme držiteľom francúzskeho certifikátu kvality