Stále lepší

27 February 2024, 15:17    |    Viera Gilányová


Naša škola potvrdila svoje prvé miesto v rámci gymnázií v Banskobystrickom kraji v hodnotení kvality škôl. 
Oproti predošlému obdobiu sme sa výrazne zlepšili aj pri porovnaní všetkých hodnotených škôl zo Slovenska a to posunom z 15. na 8. miesto medzi našimi najlepšími školami. 
Sme hrdí na prácu našich pedagógov a na našich žiakov, ktorí dosahujú mimoriadne vynikajúce výsledky v súťažiach, maturitných skúškach a prijímaní na univerzitné štúdium.