Cena stravnej jednotky

22 August 2019, 11:43


                                                                                                                                                   

                                                                                                 

                                          Stravovanie žiakov školy v školskej výdajni

             stanovuje od 1.2.2024

 

cena stravnej jednotky vo výške 5,21 € za jedno odobraté jedlo

 

Stravovanie žiakov v školskej výdajni

Finančný limit na potraviny                                                                                                     2,50 €

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov od zákonného zástupcu

žiaka určeného podľa platného VZN BBSK č. 48/2023                                                       0,08 €

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov od zriaďovateľa BBSK podľa

platného Dodatku č. 2 k VZN č. 47/2022                                                                               2,63 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celková hodnota jedného hlavného jedla je 5,21 €

 

Z toho:

Stravník hradí           2,58 €

zriaďovateľ hradí      2,63 €

 

 

 

 

Stravovanie zamestnancov školy a cudzích stravníkov v školskej výdajni

               stanovuje

 

cena stravnej jednotky vo výške 5,51 € za jedno odobraté jedlo

 

Stravovanie cudzích stravníkov v školskej jedálni

Finančný limit na potraviny                                                                                                     2,80 €

Režijné náklady                                                                                                                       2,71 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celková hodnota jedného hlavného jedla je 5,51 €