Bilingválna sekcia GJGT

Posted on

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať 8. októbra 2019 o 9,30 hod. na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach so zameraním na bilingválne štúdium. Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne. Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy […]