Maturitná skúška prebieha v dvoch častiach vo štvrtom a piatom ročníku štúdia.

 • 4. ročník:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • francúzsky jazyk a literatúra (písomne a ústne)
 • 5. ročník:
  • písomné skúšky z dvoch prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku, na výber :
   • matematika (4 hodiny)
   • fyzika, chémia, biológia (3 hodiny)
  • ústne skúšky z dvoch predmetov, v ktorých sa žiak vzdelával v súlade s platnou slovenskou legislatívou