I. 1991-1996

Triedna profesorka: Mgr. Anna Fremalová

 1. Andelová Lucia
 2. Bačíková Jana
 3. Bieliková Katarína
 4. Bömchesová Bronislava
 5. Čierny Michal
 6. Fekiačová Zuzana
 7. Finďová Lucia
 8. Galgonová Silvia
 9. Haviarová Eva
 10. Henčeková Marcela
 11. Hofbauerová Miriam
 12. Hudecová Janka
 13. Janíčková Zuzana
 14. Kalocsayová Petra
 15. Klvačová Jana
 16. Kúdelová Katarína
 17. Lacko Michal
 18. Lacová Iveta
 19. Majerová Zuzana
 20. Meško Marek
 21. Michalec Andrej
 22. Mištinová Katarína
 23. Novodomská Janka
 24. Orságová Miriam
 25. Ostrolucká Monika
 26. Potančoková Katarína
 27. Púchyová Alexandra
 28. Slamková Darina
 29. Slavkovská Lívia
 30. Sudorová Lucia
 31. Trenčanová Martina
 32. Záturecká Anna

II. 1992-1997

Triedna profesorka: RNDr. Jana Matulayová

 1. Bobiš Marek
 2. Čemeričková Lucia
 3. Dibdiaková Katarína
 4. Holíková Andrea
 5. Kmeť Rudolf
 6. Kusá Miroslava
 7. Lalíková Katarína
 8. Mešková Zuzana
 9. Miartuš Miroslav
 10. Nemcová Marika
 11. Orfánusová Lívia
 12. Pisoňová Ivana
 13. Pišková Lucia
 14. Plintovič Peter
 15. Purgelová Michaela
 16. Puškárová Lenka
 17. Rýsová Katarína
 18. Siman Michael
 19. Sklenaříková Natália
 20. Slobodová Katarína
 21. Tomeček Jozef
 22. Vančo Michal
 23. Zvarová Denisa

III. 1993-1998

Triedna profesorka: Soňa Orfánusová

 1. Bačíková Danka
 2. Bakoš Pavel
 3. Čunderlíková Andrea
 4. Dudová Katarína
 5. Fabianová Andrea
 6. Garaj Ľubomir
 7. Hrivnák Ľubomir
 8. Kiapeš Daniel
 9. Kmeť Peter
 10. Kováčiková Zuzana
 11. Kračún Jaroslav
 12. Mončeková Milina
 13. Morháčová Katarína
 14. Pavlovič Branislav
 15. Petrusová Katarína
 16. Severíniová Silvia
 17. Sklenka Michal
 18. Slamová Zuzana
 19. Suchá Veronika
 20. Szentiványiová Miroslava
 21. Šipikalová Jana
 22. Šulajová Jana
 23. Valentová Eva

IV. 1994-1999

Triedni profersori: Ing. Tomáš Márton, Mgr. Monika Ferenčíková-Ďurčová, Mgr. Anna Fremalová

 1. Adamková Zuzana
 2. Biroščaková Miroslava
 3. Bízik Gustáv
 4. Bužek Michal
 5. Černáková Hana
 6. Ďurovčiková Lucia
 7. Hanuliak Matúš
 8. Hriciková Zuzana
 9. Hricišin Jozef
 10. Kohutova Alena
 11. Kostiviar Vladimír
 12. Kráľ Tomáš
 13. Lehocká Ivana
 14. Lunter Ján
 15. Luptáková Lenka
 16. Macejková Eva
 17. Mojžišová Zuzana
 18. Molitoris Peter
 19. Ološtiaková Marcela
 20. Oravcová Kristína
 21. Skotal Martin
 22. Štubner Juraj
 23. Tusičišný Andrej
 24. Valentínyová Andrea
 25. Zubeková Kristína

V. 1995-2000

Triedne profesorky: RNDr. Jana Matulayová, Ing. Jana Marasová

 1. Bindasová Barbara
 2. Brožová Sláva
 3. Čižnárová Alexandra
 4. Danko Juraj
 5. Dibdiaková Zuzana
 6. Drmajová Zuzana
 7. Gregorová Stéphanie
 8. Gregorová Zuzana
 9. Kapusta Matúš
 10. Kernerová Katarína
 11. Knižková Margaréta
 12. Košová Júlia
 13. Kračún Marek
 14. Krajčovičová Jana
 15. Kukanová Katarína
 16. Lietavová Lucia
 17. Naniaš Stanislav
 18. Pančíková Zuzana
 19. Púčiková Lucia
 20. Rojíková Zuzana
 21. Roľková Martina
 22. Slafkovský Andrej
 23. Šebová Mária
 24. Škultétyová Ľubica
 25. Teleková Silvia
 26. Turňová Terézia
 27. Turňová Zuzana
 28. Vnenčáková Eva

VI. 1996-2001

Triedna profesorka: Mgr. Elena Sasinková

 1. Cilling Dušan
 2. Fekiač Matúš
 3. Giertlová Barbora
 4. Gruľová Nadežda
 5. Haviar Alexander
 6. Hladký Michal
 7. Hronček Stanislav
 8. Chalupka Ján
 9. Kačala Martin
 10. Karovičová Ivana
 11. Klusačeková Radka
 12. Kubačka Martin
 13. Lacko Tomáš
 14. Lamperová Zuzana
 15. Lišiak Peter
 16. Lukáčiková Martina
 17. Lunter Jakub
 18. Marušková Lucia
 19. Mrázová Zuzana
 20. Petrášová Viera
 21. Pukančíková Lucia
 22. Ratkovská Adela
 23. Slamková Mária
 24. Šimečková Eva
 25. Takáč Peter
 26. Vešelényi Michal
 27. Voška Michal
 28. Winklerová Eva

VII. 1997-2002

Triedna profesorka: Mgr. Jaroslava Zboranová

 1. Bakošová Jana
 2. Bartoněková Mária
 3. Borguľová Lucia
 4. Búliková Jana
 5. Cieniková Zuzana
 6. Hameršmídová Gabriela
 7. Kohútová Monika
 8. Lapínová Lucia
 9. Mandyčevská Katarína
 10. Marčanová Petra
 11. Marková Silvia
 12. Mišúth Martin
 13. Mrázová Daniela
 14. Pĺžik Tomáš
 15. Plžíková Petronela
 16. Pompurová Kristína
 17. Sedliačiková Zuzana
 18. Sendecká Alexandra
 19. Slota Juraj
 20. Smolková Andrea
 21. Thomková Ivana
 22. Viciánová Michaela
 23. Wienerová Katarína
 24. Žakarovská Barbara

VIII. 1998-2003

Triedna profesorka: Mgr. Anna Šullová

 1. Berčíková Michaela
 2. Bittnerová Monika
 3. Brezinová Zuzana
 4. Gašúrová Jana
 5. Hrnčár Matej
 6. Jašeková Lucia
 7. Kapustíková Iva
 8. Konôpková Lucia
 9. Liptáková Lenka
 10. Lukáčik Ivan
 11. Merešová Sylvia
 12. Miškovičová Ivana
 13. Mojžišová Miroslava
 14. Onderufová Zuzana
 15. Pavelková Mária
 16. Pitoňáková Dana
 17. Polcová Kvetoslava
 18. Telgárska Lýdia
 19. Thomková Alena
 20. Tomly Róbert
 21. Uhliarová Marcela
 22. Vokánová Petra

Triedna profesorka: Soňa Orfánusová

 1. Bérešová Jana
 2. Bešťáková Michaela
 3. Blažeková Jana
 4. Geffertová Denisa
 5. Hanesová Daša
 6. Herchlová Katarína
 7. Hudáková Soňa
 8. Hůlková Natália
 9. Kanková Iveta
 10. Kňazíková Jana
 11. Košová Andrea
 12. Kršiaková Erika
 13. Lisyová Jana
 14. Lysinová Lujza
 15. Masaryková Dagmar
 16. Matejka Ladislav
 17. Omerová Sosan
 18. Ondrejka Jakub
 19. Pavláková Lucia
 20. Pikulová Eva
 21. Porkertová Adela
 22. Púčiková Zuzana
 23. Resslová Denisa
 24. Slobodníková Simona
 25. Švecová Paula
 26. Veverka Dušan
 27. Žuffová Daša

IX. 1999-2004

Triedna profesorka: Mgr. Anna Švantnerová – Belanová

 1. Benická Petra
 2. Čarnoký Samuel
 3. Čárska Viktória
 4. Figuliová Ivana
 5. Fuksa Matej
 6. Gubániová Michala
 7. Harachová Zuzana
 8. Honíšková Lenka
 9. Hullová Kristína
 10. Janíková Eva
 11. Kostúrová Silvia
 12. Kováčová Martina
 13. Minčevová Alexandra
 14. Mundier Matúš
 15. Novotný Adam
 16. Ondrušková Ivana
 17. Pindrochová Lucia
 18. Reháková Lea
 19. Rybárová Lenka
 20. Simanová Silvia
 21. Sopko Marek
 22. Šišková Hana
 23. Šubáková Katarína
 24. Teplanová Katarína
 25. Trajteľová Barbora
 26. Valentýniová Michaela
 27. Zemanová Jana

X. 2000-2005

Triedna profesorka: RNDr. Jana Matulayová

 1. Bučko Michal
 2. Droppová Katarína
 3. Dupejová Beáta
 4. Gondová Erika
 5. Hanes Timotej
 6. Ivaničová Eva
 7. Kalná Marianna
 8. Kemková Dominika
 9. Kmeť Juraj
 10. Majerčíková Denisa
 11. Mešková Žofia
 12. Miškovič Branislav
 13. Mramúchová Ivana
 14. Očenášová Jana
 15. Pajtíková Dominika
 16. Paučo Samuel
 17. Petrusová Renáta
 18. Pirháčová Simona
 19. Pirohová Katarína
 20. Slota Jerguš
 21. Spišiak Tomáš
 22. Šlosiarová Anna
 23. Vackeová Simona
 24. Vajcíková Viktória
 25. Vašková Jana
 26. Zelemová Denis

XI. 2001-2006

Triedna profesorka: Mgr. Monika Ďurčová

 1. Bérešová Eva
 2. Blažejová Lenka
 3. Buriš Alan
 4. Drobčová Ivona
 5. Filová Andrea
 6. Fortiaková Veronika
 7. Gondová Kristína
 8. Halzl Viktor
 9. Hláčik Ľuboš
 10. Kačalová Jana
 11. Karapetianová Anna
 12. Knapková Veronika
 13. Kníž Michal
 14. Lencsésová Zuzana
 15. Levrincová Vieroslava
 16. Lukšíková Tereza
 17. Orfánus Simon
 18. Sopko Lukáš
 19. Stankovianska Veronika
 20. Šimková Martina
 21. Šnapková Patrícia
 22. Švantnerová Zuzana
 23. Tomlyová Nora
 24. Tribulová Eva

XII. 2002-2007

Triedna profesorka: Mgr. Jaroslava Zboranová

 1. Balázsová Zuzana
 2. Duda Peter
 3. Ďuránová Zuzana
 4. Faklová Anna
 5. Fiľová Michaela
 6. Hollý Matúš
 7. Chlepková Kristína
 8. Jánošová Kristína
 9. Kapusta Peter
 10. Košina Michal
 11. Kovaliková Veronika
 12. Kozelnická Kristína
 13. Kulfan Ján
 14. Majerská Monika
 15. Mihok Michal
 16. Ostertag Richard
 17. Pagáčová Martina
 18. Pikulová Barbora
 19. Rakitka Ján
 20. Rešutíková Martina
 21. Ursínyová Gabriela
 22. Veselová Miroslava
 23. Zuzana Fekiačová

XIII. 2003-2008

Triedna profesorka: Soňa Orfánusová

 1. Adamove Peter
 2. Adámeková Paula
 3. Bajzíková Kvetoslava
 4. Budinský Tomáš
 5. Doležalová Markéta
 6. Harach Rastislav
 7. Haringová Csilla
 8. Hotra Adam
 9. Hrončiaková Barbora
 10. Isteníková Jana
 11. Koišová Stanislava
 12. Koperová Zuzana
 13. Kováčiková Lucia
 14. Laca Martin
 15. Luptáková Dominika
 16. Lúčanský Igor
 17. Matyášová Ivana
 18. Oller Filip
 19. Stankovianska Lucia
 20. Sujová Lucia
 21. Surová Veronika

XIV. 2004-2009

Triedna profesorka: Elena Sasinková

1. Bednárová Dominika
2. Bednárová Jarmila
3. Bendíková Natália
4. Bešťák Richard
5. Blašková Andrea
6. Červenák Jaroslav
7. Dian Šimon
8. Ďurianová Lívia
9. Furenda Tomáš
10. Gašparovičová Martina
11. Hulinová Jana
12. Jackuliaková Monika
13. Kopečná Vědunka
14. Majerská Lucia
15. Michálik Juraj
16. Pitáková Alexandra
17. Rosinová Lucia
18. Schwarz Martin
19. Styková Zuzana
20. Štesková Beáta
21. Valentová Katarína
22. Valocková Barbora

XV. 2005-2010

Triedna profesorka: Jana Matulayová

 1. Adamove Natália
 2. Andrášová Martina
 3. Brozman Matej
 4. Červenák Michal
 5. Filo Slavomír
 6. Forrová Jana
 7. Hušťáková Barbora
 8. Chudá Dominika
 9. Juhás Tomáš
 10. Kalmanová Eva
 11. Kúdeľa Matúš
 12. Loučková Lenka
 13. Macko Ľubomír
 14. Martincová Lenka
 15. Matoušková Aneta
 16. Pastoreková Michaela
 17. Šáliová Soňa
 18. Štěpán Jakub
 19. Vargová Eva
 20. Zdechovan Ján

XVI. 2006-2011

Triedna profesorka : Mgr. Monika Ďurčová

 1. Nikoleta Beerová
 2. Filip Bočkay
 3. Patrícia Bošeľová
 4. Andrej Divok
 5. Juraj Figura
 6. Petrana Gibaľová
 7. Katarína Guštafíková
 8. Katarína Horváthová
 9. Iva Ivaničová
 10. Anna Kúkoľová
 11. Iva Kulichová
 12. Filip Lucinkiewicz
 13. Yulia Meleshchenko
 14. Terézia Mikulajová
 15. Milan Mikuš
 16. Jakub Mudrák
 17. Peter Pančík
 18. Tereza Perlácová
 19. Rastislav Rehák
 20. Vladimíra Šajbanová
 21. Ida Topinková
 22. Ria Zošiaková

XVII. 2007-2012

Triedna profesorka: Mgr. Jaroslava Zboranová

 1. Bariaková Zuzana
 2. Barjaková Martina
 3. Ďurec Martin
 4. Ďurec Peter
 5. Fuňáková Zuzana
 6. Francová Pamela
 7. Hazuchová Katarína
 8. Horváthová Ľubica
 9. Hricová Dominika
 10. Husár Peter
 11. Jarota Peter
 12. Koska Peter
 13. Krnáčová Petra
 14. Kulich Lukáš
 15. Lehotská Alica
 16. Lietavová Eva
 17. Lormuszová Dana
 18. Mikulcová Alžbeta
 19. Mikulcová Dominika
 20. Pĺžik Viktor
 21. Sámel Peter
 22. Štěpán Pavel
 23. Šuster Martin
 24. Trubanová Natália
 25. Vargová Helena
 26. Vigašová Barbora
 27. Zauška Michal

XVIII. 2008-2013

Triedna profesorka: Mgr. Monika Ďurčová

 1. Andrea Gondová
 2. Nikola Haranzová
 3. Alica Hoffmannová
 4. Veronika Jónášová
 5. Martin Juhás
 6. Monika Kohútová
 7. Peter Koval
 8. Kristína Križanová
 9. Stanislav Kupec
 10. Matej Merčiak
 11. Matúš Námešný
 12. Šimon Neradný
 13. Michaela Omelková
 14. Ružena Oravcová
 15. Diana Rybárová
 16. Dagmar Sedliaková
 17. Adam Sekereš
 18. Zuzana Svetlíková
 19. Martina Švecová
 20. Dominika Trubenová
 21. Karla Urgelová
 22. Dominika Vajdová
 23. Martin Výbošťok

XIX. 2009-2014

Triedna profesorka : Mgr. Anna Belanová

 1. Veronika Bajzíková
 2. Matúš Bician
 3. Zuzana Cerovská
 4. Natália Drozdová
 5. Ivan Dvorský
 6. Zuzana Fiľová
 7. Laura Halajová
 8. Jaroslav Hock
 9. Alžbeta Hrčková
 10. Dominika Jankóšiková
 11. Peter Kicko
 12. Juraj Kliment
 13. Monika Kmecová
 14. Adam Kollár
 15. Daniela Kovaříková
 16. Ján Maťaš
 17. Jaroslav Mottl
 18. Lenka Onušková
 19. Ivana Petáková
 20. Karin Revajová
 21. Maroš Sámel
 22. Jozef Sklenka
 23. Michaela Šalková
 24. Marianna Švecová
 25. Ivana Ťureková
 26. Lea Uhliarová
 27. Lujza Vysoká
 28. Petra Zvarková

XX. 2010-2015

Triedna profesorka: RNDr. Jana Matulayová

 1. Lucia Benediktyová
 2. Martin Čunderlík
 3. Patrik Gádoši
 4. Stanislava Gazdíková
 5. Michaela Hláčiková
 6. Marcel Hruška
 7. Tatiana Kanderová
 8. Paulína Kanianska
 9. Alexandra Katinová
 10. Rastislav Kováč
 11. Lucia Kudroňová
 12. Michal Kuchar
 13. Michal Kútik
 14. Andrea Maková
 15. Patrícia Pastoreková
 16. Katarína Pavlinová
 17. Simona Pinková
 18. Šimon Sámel
 19. Ivona Sklenková
 20. Ladislava Slobodníková
 21. Zuzana Stehlíková
 22. Lucia Strhárska
 23. Kvetoslava Szolárová
 24. Zuzana Šulcová
 25. Teodor Takáč
 26. Matúš Uhrík
 27. Peter Výboh

XXI. 2011-2016

Triedna profesorka: Mgr. Anna Šullová

 1. Barbora Brincková
 2. Katarína Devečková
 3. Silvia Dianová
 4. Simona Dianová
 5. Anna Mária Donovalová
 6. Matúš Frick
 7. Miroslav Herczeg
 8. Veronika Jamnická
 9. Zuzana Klimentová
 10. Michal Kolenič
 11. Matúš Krnáč
 12. Diana Kubincová
 13. Filip Malček
 14. Martina Mihaliková
 15. Marek Mravík
 16. Diana Nikoliny
 17. Dominika Opaterná
 18. Kristína Plameňová
 19. Marianna Sekerešová
 20. Kristína Slosiariková
 21. Jakub Spevák
 22. Eduarda Šuchaňová
 23. Viliam Tatranský
 24. Barbora Valentová
 25. Pavol Zaťko

XXII. 2012-2017

Triedna profesorka: Mgr. Jaroslava Zboranová

 1. Bernát Daniel
 2. Bezák Radovan
 3. Biharyová Simona
 4. Božoňová Lívia
 5. Cimermanová Veronika
 6. Dianová Tereza
 7. Horníková Terézia
 8. Chabanová Barbora
 9. Jakubčák David
 10. Kottman Peter
 11. Krížová Lenka
 12. Kubaská Petra
 13. Kúdelková Claudia
 14. Laubertová Agnesa
 15. Laučíková Dušana
 16. Mesíková Klaudia
 17. Mikovíny Ken
 18. Parobková Viktória
 19. Piatriková Martina
 20. Pompurová Terézia
 21. Rudíková Dana
 22. Rusková Euridika
 23. Slovák Peter
 24. Svitková Lívia
 25. Šťastná Karolína
 26. Šúr Martin
 27. Švabovský Filip

XXIII. 2013-2018

Triedna profesorka: Mgr. Martina Chriašteľová

 1. Dominika Bačová
 2. Patrícia Bátovská
 3. Anastasia Čerepanová
 4. Zuzana Durajová
 5. Terézia Mária Gaberová
 6. Alexandra Husárčeková
 7. Nicol Kalinová
 8. Nikoleta Kaplánová
 9. Michaela Koreňová
 10. Daniela Kováčiková
 11. Katarína Kováčová
 12. Martin Okánik
 13. Katarína Paľová
 14. Gabriela Piláriková
 15. Katarína Pitoňáková
 16. Daniel Polák
 17. Viktória Požgayová
 18. Laura Prachárová
 19. Jerguš Ridzoň
 20. Ivana Rovňaníková
 21. Lenka Rusková
 22. Zuzana Rybárová
 23. Šimon Šuda
 24. Katarína Barbora Tomášiková
 25. Samuel Zahorec
 26. Petra Žiaková
 27. Dominika Žigová

XXIV. 2014-2019

Triedna profesorka : Mgr. Anna Belanová

 1. Lucia Belková
 2. Denisa Bronišová
 3. Mária Ďuricová
 4. Lenka Furdíková
 5. Michaela Gádošiová
 6. Terézia Galátová
 7. Katarína Hoffmannová
 8. Ľudmila Horehájová
 9. Nina Hudáková
 10. Marína Chorvátová
 11. Damián Jalakša
 12. Laura Krajčová
 13. Karolína Kuklová
 14. Simona Kulfasová
 15. Alex Kuric
 16. Diana Kutliaková
 17. Eva Viktória Miškovičová
 18. Sandra Molnárová
 19. Elisa Novodomská
 20. Adam Paľuch
 21. Zuzana Peťková
 22. Simona Philadelphyová
 23. Katarína Sarvašová
 24. Viktória Siváková
 25. Karolína Slobodníková
 26. Kristián Strigáč
 27. Viktória Štiaková
 28. Karin Ťureková

XXV. 2015-2020

Triedna profesorka : RNDr. Jana Matulayová

XXV. 2015-2020

 1. Terézia Blihárová
 2. Lívia Bučeková
 3. Alexandra Cirjaková
 4. Tomáš Cseri
 5. Sarah Frindtová
 6. Zuzana Gaberová
 7. Tomáš Hájíček
 8. Vanesa Holíková
 9. Anna Hrašková
 10. Petra Ivančáková
 11. Viktória Jablonská
 12. Emanuel Kucbel
 13. Klára Melagová
 14. Filip Mikovíny
 15. Alžbeta Námešná
 16. Natália Okániková
 17. Karolína Ronecová
 18. Benjamín Rudík
 19. Alexandra Ružičková
 20. Ivana Rybárová
 21. Filip Seman
 22. Karin Smeláková
 23. Samuel Sopko
 24. Peter Spodniak
 25. Viktória Šabová
 26. Ivana Teremová
 27. Ľubomír Vaňo

XXVI. 2016-2021

 1. Ľudovít Balog
 2. Patrik Cmarko
 3. Marianna Félixová
 4. Martin Gaens
 5. Lucia Hečková
 6. Katarína Hošková
 7. Sofia Imreová
 8. Terézia Kiabová
 9. Matej Knižka
 10. Michaela Kyseľová
 11. Tereza Lapinová
 12. Natália Lecká
 13. Kateřina Mojžišová
 14. Michael Mottl
 15. Tereza Niederlandová
 16. Ľudmila Osadská
 17. Soňa Profantová
 18. Eva Rutšeková
 19. Aurélien Schmitt
 20. Lucia Strmeňová
 21. Kristína Svitková
 22. Pavol Szolár
 23. Kristína Šišiaková
 24. Tomáš Timko
 25. Lucia Trimayová
 26. Gabriela Valkošáková
 27. Michal Zaťko
 28. Matúš Zoldy

XXVII. 2017-2022

 1. Katarína Sofia Bálintová
 2. Nina Beňová
 3. Monika Budinská
 4. Katarína Félixová
 5. Natália Halušková
 6. Petra Hunčíková
 7. Tomáš Júda
 8. Emma Kaňuchová
 9. Šimon Kapusta
 10. Peter Kochelka
 11. Stanislava Kromková
 12. Karin Kubandová
 13. Viktória Kutliaková
 14. Emma Machayová
 15. Branislav Malček
 16. Veronika Mojžišová
 17. Filip Nociar
 18. Filip Paľúch
 19. Nina Pavlíková
 20. Agáta Peťková
 21. Ema Poláková
 22. Rebecca Sarah Racková
 23. Silvia Senková
 24. Kamila Sklenková
 25. Emília Skokanová
 26. Anna Valuhová
 27. Martin Výbošťok
 28. Júlia Zlúkyová