Oznam pre štvrtákov

15 September 2018, 12:16    |    jakub


Milí štvrtáci, ak ešte nie ste rozhodnutí na akej vysokej škole by ste chceli študovať je možnosť navštíviť veľtrhy pomaturitného vzdelávania. Rôzne slovenské i zahraničné univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie ponúknu komplexné informácie o ponuke štúdia. Môžete sa zúčastniť jedného veľtrhu počas jedného dňa. Vašu absenciu prekonzultujte s Vaším triednym.

Veľtrh Gaudeamus Nitra 2018: 26. a 27. 9. 2018 v Nitre, www.gaudeamus-sk.sk Veľtrh AKADÉMIA&VAPAC v Bratislave, 9.-11. októbra 2018, link je www.akademiavapac.sk. Viac informácií nájdete u výchovnej poradkyne.