Ponuka práce

9 October 2018, 17:43Od 1.9.2021 príjmeme do pracovného pomeru  na dobu určitú (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)  učiteľa/ku biológie  a psychológie.

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických  a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Záujemcovia predložia do 25.8.2021 na uvedenú adresu :

žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné údaje:  Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, 97409 Banská Bystrica,

                              gymnazium.gjgt@gmail.com,  048/4135237,  0918578497