PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

25 January 2019, 11:07


VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023-24

TERMÍNY DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ PREZENČNE

Taják na portáli Kam na strednú

Kritériá prijímacieho konania pre šk. r. 2023-24 (Študijný odbor - 7902 J gymnázium)

Kritériá prijímacieho konania pre šk. r. 2023-24 (Študijný odbor - 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium)


Vitajte u nás:

Budova Tajáku poskytuje svoje priestory žiakom už skoro 50 rokov. Modernizáciou prešli
hlavne odborné učebne, relaxačné a wifi zóny, študovňa, či čitáreň. Letný večer môžete
stráviť aj v bazéne pri dobrom filme. Tak vstúpte a presvedčte sa o tom v tomto videu.

Život na Tajáku – akcie
Akými akciami to žije na Tajáku, nájdeš v tomto videu.


Život na Tajáku – súťaže a výstavy
V čom súťažíme a na akých výstavách participujeme, nájdeš v tomto videu.


Život na Tajáku – besedy, stretnutia, návštevy
Aká je naša komunikácia s osobnosťami a inými inštitúciami, nájdeš v tomto videu.


Život na Tajáku – projekty, diplomy, exkurzie
Ako prepájajú naši študenti teóriu s praxou a názorným vyučovaním nájdeš v tomto videu.

Deň otvorených dverí virtuálne: