PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/25

25 January 2019, 11:07


Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2024-25 7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2024-25 7902Jgymnázium -str1-3.

Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2024-25 7902Jgymnázium -str4-6.

Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2024-25 7902Jgymnázium -str7-9ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM.

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024-25

Vzorové testy.
bilingválna trieda:
všeobecné triedy a triedy so zameraním na matematiku a prírodovedné predmety:


Kritériá prijímacieho konania pre šk. r. 2024-25 (Študijný odbor - 7902 J gymnázium)

Kritériá prijímacieho konania pre šk. r. 2024-25 (Študijný odbor - 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium)


TERMÍNY DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ PREZENČNE

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

Taják na portáli Kam na strednú.Vitajte u nás:

Budova Tajáku poskytuje svoje priestory žiakom už skoro 50 rokov. Modernizáciou prešli
hlavne odborné učebne, relaxačné a wifi zóny, študovňa, či čitáreň. Letný večer môžete
stráviť aj v bazéne pri dobrom filme. Tak vstúpte a presvedčte sa o tom v tomto videu.

Život na Tajáku – akcie
Akými akciami to žije na Tajáku, nájdeš v tomto videu.


Život na Tajáku – súťaže a výstavy
V čom súťažíme a na akých výstavách participujeme, nájdeš v tomto videu.


Život na Tajáku – besedy, stretnutia, návštevy
Aká je naša komunikácia s osobnosťami a inými inštitúciami, nájdeš v tomto videu.


Život na Tajáku – projekty, diplomy, exkurzie
Ako prepájajú naši študenti teóriu s praxou a názorným vyučovaním nájdeš v tomto videu.

Deň otvorených dverí virtuálne: