Kurz letných pohybových aktivít so zameraním na plávanie. Veľký Meder 2024

21 June 2024, 15:05    |    Viera Gilányová


V týždni od 10.6. do 14.6.2024 sa 31 žiačok a žiakov druhého ročníka z tried II.A, II.F, II.L zúčastnili pobytového kurzu letných pohybových aktivít so zameraním na plávanie. Pod odborným vedením pedagógov (T. Trudič, E. Zatloukalová, K. Fedorová) a zdravotníckym dohľadom (I. Sikulová) si žiaci postupne osvojovali a trénovali správne techniky dýchania, splývania a jednotlivých plaveckých štýlov. K dispozícii mali vonkajšie aj vnútorné bazény a tiež športové ihriská v rámci kúpaliska Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi. V závere kurzu si žiaci zmerali svoje plavecké schopnosti na súťaži v troch disciplínach: prsia – 25m, kraul – 25m, trojkombinácia – 75m (kraul, prsia, znak). Zámer a cieľ kurzu bol úspešne splnený a prispel tak k ďalšiemu rozvoju a napredovaniu našich žiakov.