Zoznam prijatých uchádzačov do bilingválnej triedy.

21 March 2019, 18:28    |    Viera Gilányová


 

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

 

Výsledky prijímacích skúšok

do bilingválnej triedy.

20.-21.marec 2019

 

P R I J A T Í  
1. 1549
2. 8856
3. 6594
4. 3557
5. 2994
6. 3663
7. 7408
8. 8114
9. 3326
10. 6187
11. 7791
12. 8882
13. 8871
14. 5330
15. 8048
16. 5405
17. 5316
18. 6095
19. 5250
20. 6154
21. 6633
22. 4806
23. 6913
24. 4156
25. 3021
26. 6739
27. 1293
28. 1982
29. 7735
30. 3646