Záverečné vyhodnotenie TMS

13 March 2024, 15:53    |    Viera Gilányová


Tajovského korešpondenčný seminár aj tento školský rok preveril matematické zručnosti žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Naši študenti z matematickej sekcie si pre nich pripravili 30 úloh rozdelených do troch sérií. Finálové vyhodnotenie tohto ročníka sa uskutočnilo v priestoroch nášho gymnázia dňa 8. 3. 2024. Úspešným riešiteľom pogratuloval aj náš pán riaditeľ. Spoznali sme medzi nimi aj nových „F - károv“. Nadšenci matematiky sa v tento deň zúčastnili aj súťaže matematický náboj. Deň plný matematiky zavŕšili žiaci III. F svojou prednáškou o algoritmoch. Všetkým zúčastneným by sme chceli touto cestou poďakovať a výhercom ešte raz pogratulovať.
Tešíme sa na vás aj v budúcom školskom roku!
záverečná výsledková listina