We are the champions!

13 February 2019, 18:02    |    Viera Gilányová


 V piatok 8.2.2019 sa vo VIDA! Science centre v Brne konal 6. ročník medzinárodnej súťaže Robotiáda 2019 - najväčšej robotickej akcie v Čechách. Súťaž organizuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, ktoré sa za prispenia Jihomoravského kraja venuje podpore českých a zahraničných študentov v prírodovedeckých a technických odboroch.

Tím č. 111 Mazúr Company tvorený dvomi bývalými spolužiakmi Matejom Mazúrom dnes žiakom SPŠE v Prešove a našim Martinom Kmeťom žiakom I. F triedy,  nasadil do súťaže Robotiáda 3 robotov.

 Práve ich robot  v kategórii Dálkový medvěd získal 1. miesto.

Konkurencia súťažiacich bola silná - 600 účastníkov z Čiech, Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

Spolu súťažilo 160 tímov.

Matejovi a Martinovi  srdečne blahoželáme k úspechu!