Vzácna návšteva na našej škole

29 January 2019, 15:26    |    Viera Gilányová


V utorok 29.1.2019   sme privítali na našej škole vzácnu návštevu - štátnu
tajomníčku MŠVVaŠ SR pani   Oľgu Nachtmannovú a   generálneho riaditeľa sekcie
medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí pána Mareka Mošku. V besede
s nimi sa naši žiaci dozvedeli o možnostiach   vysokoškolského štúdia na prestížnych
univerzitách v Ruskej federácii v rámci niektorých študijných odborov.