Výstava – Slovensko významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996

29 March 2019, 19:22    |    Viera Gilányová


V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa na našom gymnáziu, ktoré je pridruženou školou UNESCO,  konala vernisáž výstavy –

Slovensko – významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996. Cieľom výstavy je zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť národné povedomie a inšpirovať  našich žiakov k diskusii o významných osobnostiach našich dejín.

Výstava bude súčasťou našej školy do konca apríla.