Výstava Slovensko v štátnej symbolike

24 January 2023, 19:30    |    Viera Gilányová


V priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici je sprístupnená počas januára 2023 putovná výstava k 30. výročiu vzniku SR. Pripomína pôvod a vývoj slovenskej štátnej symboliky.

Študenti GJGT štvrtého a piateho ročníka výstavu navštívili počas hodín SED.

Výstava Slovensko v štátnej symbolike prináša vyše 800 vzácnych, na Slovensku prvýkrát vystavovaných obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov viažucich sa k štátnej symbolike.

Autorom je renomovaný heraldik, archivár a historik Ladislav Vrtel, čerstvý držiteľ štátneho vyznamenania Pribinovho kríža I. triedy. Je tvorcom heraldického riešenia symbolov SR, jej štátneho znaku, vlajky a pečate. Autorsky sa podpísal aj pod tisícku mestských, obecných, občianskych a cirkevných erbov.