Vyhodnotenie školského kola súťaží O NAJKRAJŠIU VALENTÍNSKU BÁSNIČKU VO FRANCÚZSKOM JAZYKU + SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2020

12 March 2020, 06:58    |    Viera Gilányová


Dňa 21.februára  2020 sa uskutočnilo školské  kolo  súťaže Spievam po francúzsky 2020. Súťaže sa zúčastnili 9 účinkujúcich (speváci / duety), ktorých výkony hodnotila porota v zložení: Nathali Guyon, Thibault Veillard, Thomas Laurent a študent V.L Benjamín Rudík. Porota určila nasledovné poradie:

1.    miesto:  Terézia Blihárová (V.L)

2.    miesto:  Natália Švabovská (I.L)

3.    miesto:  Eva Hutková (II.D)

Porota sa na záver dohodla, že všetci speváci  nielen víťazi nás budú reprezentovať na Regionálnom kole tejto súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 13.3.2020 vo Zvolene. Veríme v ich úspešnú reprezentáciu našej školy.
V priebehu súťaže boli prečítané a zároveň odmenené aj najkrajšie valentínske básničky vo francúzskom jazyku.  Tejto súťaže sa zúčastnilo 46 študentov 1.až 4.ročníka. Vyučujúce francúzskeho jazyka určili nasledovných víťazov:

1.miesto: E.Likavcová  (I.B)

                M.Chlebničanová, A.Fojtíková  (III.A)

2.miesto: A.Oráčová  (I.A)

                A.Fáková, J.Chaban  (II.F)

3.miesto: D.Buková, S.Ďurianová  (I.A)

                A.Martinská, K.Urbanová  (III.A)

Víťazom srdečne blahoželáme.

Vyučujúce FRJ:)