Vyhodnotenie projektu

29 March 2019, 19:12    |    Viera Gilányová


Ďakujeme všetkým, ktorí podporili náš projekt  „Všetky moje chvíle ľúbivé“,  ktorý sa realizoval  v obchodoch Tesco.  Pri konečnom sčítaní hlasov sme získali 3. miesto a finančnú podporu 300 €.

Aj táto finančná čiastka nám pomôže pri úprave nádvoria školy.

Veríme, že nás podporíte aj pri ďalších našich projektoch.