Valentine's poems 2024

27 February 2024, 15:15    |    Viera Gilányová


Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž v písaní Valentínskej básne v anglickom jazyku Valentine's poem 2024. V tejto súťaži majú študenti možnosť zmerať si sily v písaní poézie v cudzom jazyku, čo predstavuje naozajstnú výzvu. Aj v tomto ročníku boli všetky príspevky do súťaže skvelými ukážkami invencie, talentu a vynikajúcich vedomostí a zručností našich žiakov v anglickom jazyku, no oceniť sme mohli len tých najlepších.

V kategórii 1. a 2. ročník sa na prvom mieste umiestnili Tamara Tomečková a Tamara Šmidáková z I.B za báseň 'My Own Land' a v kategórii 3. a 4. ročník prvé miesto obsadila Lenka Kladivíková zo IV.A triedy za báseň s názvom 'Garden of Hearts'.

Tento rok sme sa rozhodli udeliť aj špeciálnu cenu Adamovi Gbúrovi zo IV.B za jeho už aj zhudobnenú báseň 'Moonlight', ktorú si môžete vypočuť cez tieto linky:

https://www.youtube.com/watch?v=x05u70DvZcA
https://open.spotify.com/track/0EvZGeGopodDwURDVGWyAx?si=ea67b9e8e1ec4ebc

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich krásne a jedinečné príspevky do súťaže a želáme veľa nápadov a motivácie do ďalšej tvorby.

Garden of hearts

In a divine garden full of hearts,

where love begins to bloom,

we share our hidden thoughts

and dance beneath the moon.

 

With each heartbeat,

rhythm of love we find,

with each heartbeat,

I realize that I´m losing my mind.

 

In the silence of moment I memorize your face,

only love whispers secrets whilst leaving no trace.

This is a sanctuary, a refuge of mine,

where two souls are in unity entwined.


My own land

 

Amidst the hearts that beat with love’s sweet sway,

I find myself alone, yet happy today.

My heart is full of joy, my spirit free,

for I have learned to love myself, you see.

 

The world may celebrate couples so grand,

but I find happiness in my own land.

I dance to my own beat, my own way,

and cherish every moment of this day.

 

Tamarky Šmidáková a Tomečková I.B

 

So let this be an endless night,

then, you can be my forever light,

nothing could be more right,

and for that I will gladly fight.

 

Lenka Kladivíková IV.A