Úspech našich študentov v najvyššej stredoškolskej kategórii matematickej olympiády.

21 February 2019, 11:21    |    Viera Gilányová


Dňa 11.12. 2018 sa na GJGT konalo školské kolo matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnilo sa ho 33 študentov matematických tried a jeden študent 3D triedy, z toho 14 študentov bolo úspešných a postúpilo do krajského kola.

So stratou iba jediného bodu z celkového možného maximálneho počtu 18 bodov skončilopritom až 5 študentov: Daniel Medveď, Ján Priner, Marek Špitalský (všetci 4F trieda), Lukáš Gáborik a Richard Schwarz (obaja 2F trieda). Do krajského kola A ďalej postúpili v nasledovnom poradí študenti: Jakub Kliment, Tomáš Hulla, Samuel Čavoj, Martin Janu, Juraj Jánošík, Peter Kochelka, Aleš Sršeň, Timon Vološin, Jakub Murin.

Po krajskom kole matematickej olympiády kategórie A sa vo výsledkovej listine medzi úspešnými riešiteľmi nachádzajú výlučne žiaci našej školy, pričom študent Ján Priner VYHRAL KRAJSKÉ KOLO so ziskom najvyšieho možného počtu 24 bodov.

https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2019/02/vl-kkmo_a-68.r-1.pdf