Tajovského čriepky 2018

13 November 2018, 20:30    |    Viera Gilányová


„Nikde nenájdete poéziu, keď ju nenosíte v sebe.“ Prostá, no pravdivá veta, ktorú kedysi vyslovil Alexander S. Puškin.

Pre všetkých milovníkov prednesu poézie a prózy naše gymnázium organizuje školskú súťaž, v ktorej sa každý študent GJGT môže odprezentovať s obľúbenou básňou či umeleckým textom. A tak sme my, študenti z rôznych ročníkov, vo štvrtok 8. 11. 2018 dokázali, že všetkých nás spája láska k literatúre a naozaj, nielen poéziu, ale aj prózu v sebe nosí každý jeden z nás. Preto, plní očakávaní, čo ďalší ročník literárnej súťaže prinesie, sme sa vybrali predviesť náš talent pred porotu, azda na to najautentickejšie miesto, priamo do rodného domu Jozefa Gregora Tajovského. Všade to dýchalo históriou a literatúrou. Hoci sme sa stretli v malej spoločnosti, prednášalo nás jedenásť a dve pani profesorky tvorili porotu, výborné umelecké výkony to vôbec neovplyvnilo. Najprv sme si vypočuli prednesy prózy, za ktorými nasledovala menšia prestávka. Všetci sme boli premrznutí, a tak sme si ju vychutnali v neďalekej kaviarni so šálkou teplého čaju v ruke. Keď sme sa dostatočne zohriali, vrátili sme sa do toho útulného domčeka, aby sme si vypočuli aj prednesy poézie. Našu súťaž sme ukončili návštevou cintorína, kde sme si uctili pamiatku Jozefa Gregora Tajovského zapálením sviečky, a potom sme sa opäť pobrali do Banskej Bystrice, nadšení z krásne stráveného slnečného dňa.

 

Veríme, že sa aj o rok opäť stretneme a budeme radi, keď nás aj vy, milí čitatelia, poctíte vašimi umeleckými prednesmi, aby sme naďalej rozvíjali krásu slova. Veď i sám L. N. Tolstoj vravieval: „Mravnosť človeka poznáme podľa toho, ako sa správa k slovu.“

 

Postupujúci:

Hviezdoslavov Kubín: Nina Beňová, Ľudovít Balog, Terézia Ťažká, Terézia Kiabová, Sára Gregorová, Matej Ulický,

Sára Gregorová, 1.A

 
Kováčova Bystrica: , Terézia Kybová, Alžbeta Francisciová, Lucia Štollmanová, Lucia Kapustová, Bianka Murgašová