Študentské voľby na GJGT

25 October 2022, 15:46    |    Viera Gilányová


Dňa 21.10. 2022 sa na našej škole uskutočnili simulované Študentské voľby. Zmyslom Študentských volieb je podnecovať záujem mladých ľudí o spoločenské dianie, motivovať študentov ku vzájomne konštruktívnej politickej diskusii, oboznámiť sa s prvkami a princípmi nepriamej demokracie i rozvíjať kritické myslenie a vedomie individuálnej zodpovednosti za rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť širšiu komunitu ľudí. Študenti našej školy mali možnosť zúčastniť sa komunálnych i župných volieb podľa miesta svojho bydliska podobne ako pri reálnych voľbách, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 29.10.2022. V rámci komunálnych volieb si študenti podľa volebného obvodu volili primátora/starostu a členov mestského/obecného zastupiteľstva. V prípade župných volieb si volili predsedu samosprávneho kraja (VÚC) a príslušných poslancov do VÚC. Na záver boli prepočítané a zaslané výsledky za mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj hlavným organizátorom Študentských volieb do Bratislavy. Členovia našej študentskej dobrovoľníckej volebnej komisie okrem toho prepočítali aj výsledky komunálnych volieb za mesto Zvolen.

S akým výsledkom teda dopadli Študentské voľby na našej škole ?

Celkovo sa volieb osobne zúčastnilo 320 zo 729 študentov našej školy. Volebná účasť teda dosiahla 43,89 %. V župných voľbách bol výsledok jednoznačný. S veľkým náskokom zvíťazil Ondrej Lunter s počtom hlasov 181. V komunálnych voľbách mesta Banská Bystrica to však bolo mimoriadne tesné, keď sa víťazom stal Ján Nosko o jeden jediný hlas pred kandidátkou Dianou Javorčíkovou. V komunálnych voľbách primátora mesta Zvolen zvíťazila Dominika Árvaiová.

 

 

Podrobné výsledky volieb sú uvedené tu:

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja (voľba župana):

 1. Ondrej Lunter              181 hlasov
 2. Adrian Polóny                39 hlasov
 3. Rudolf Huliak                 17 hlasov
 4. Miroslav Suja                 13 hlasov
 5. Maroš Čupka                 12 hlasov
 6. Michal Albert                10 hlasov
 7. Marek Kotleba                9 hlasov
 8. Jozef Sásik                        6 hlasov

Voľby primátora Banskej Bystrice:                               

 1. Ján Nosko                        62 hlasov                         
 2. Diana Javorčíková          61 hlasov                    
 3. Peter Podhorský              6 hlasov
 4. Anton Minárik                  3  hlasy
 5. Daniel Karas                      2 hlasy
 6. Jozef Sásik                         1 hlas

 

 Voľby primátora Zvolena:

 

 1. Dominika Árvaiová             18 hlasov
 2. Jaroslav Stehlík                     9 hlasov
 3. Vladimír Maňka                    8 hlasov
 4. Jozef Dobroslav Pinka          4 hlasy
 5. Samir Moumani                    3 hlasy

 

Pri organizácii Študentských volieb nám pomohli nasledovní dobrovoľníci:

Oliver Adam, Tomáš Androvič,  Martin Glončák, Jakub Chromiak, Richard Kuteš (všetci 2.C),

Teresa Diaková , Samuel Dian, Ivo Ďurkovič ,Daniela Fulnečková, Michaela Iskrová, Peter Markovič , Júlia Ondrisová, Yehor Tsyban, (všetci 3.A), Šimon Paulíny, Zara Trnavská, Lea Sára Žuffová, (všetci 3.C), Alexandra Butkovská, Filip Žitňák, Andrej Remiar ( všetci 3.D).

 

Ďakujeme !