Sto rokov po vojne

13 December 2018, 12:07    |    Viera Gilányová


V rámci projektu Sto rokov po vojne, oživené príbehy sa dňa 11.12.2018 trieda 3.L zúčastnila v Bratislave celoslovenského vyhodnotenia Storočnice, výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Francúzskym inštitútom. V kine Lumière 8 škôl z celého Slovenska predstavilo svoje projekty. Naši žiaci predstavili ich 3-mesačnú prácu, film a komiksy vytvorené vo francúzskom a slovenskom jazyku. Sme na náš projekt hrdí, bol prínosom pre žiakov ako aj pre vyučujúcich.