Sto rokov po vojne

7 October 2018, 19:41    |    Viera Gilányová


Sto rokov po vojne boli žiaci 3.L a 3.B na exkurzii v múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a na mohyle v Brezovej pod Bradlom, kde si uctili pamiatku velikána našich dejín a predstavia ho v krátkom filme žiakom partnerskej školy vo Francúzsku.