„Slovo, čo um i srdce vaše posilní"

29 January 2019, 08:26    |    Viera Gilányová


Máme za sebou už deviaty ročník súťaže v rečníckych prejavoch                      

                        „Slovo, čo um i srdce vaše posilní"


28. januára 2019 bolo v priestoroch Literárneho a hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici rušno. Odohral sa tam totiž deviaty ročník rétorickej súťaže našich štvrtákov. Zúčastnili sa ho študenti, ktorí predtým zvíťazili v triednych kolách, a preto sa rozhodne bolo na čo pozerať ( či skôr počúvať).

Zvolené témy reprezentovali rôznorodosť záujmov našich maturantov. Vypočuli sme si prejavy zaoberajúce sa hádam všetkými oblasťami ľudskej existencie: od kritiky materializmu, cez boj proti interrupcii, až po nabádanie k väčšej viere vo vlastné schopnosti...

Na porotu čakala neľahká úloha: dohodnúť sa na prvých troch miestach. Tento rok mali možnosť udeliť svoju cenu aj diváci (študenti 3.ročníka) .

Najzamyslenejší opúšťali budovu knižnice hádam tretiaci, ktorí boli v pozícii divákov, pretože o rok to budú práve oni, ktorí budú reprezentovať svoju triedu i seba už v desiatom - jubilejnom ročníku  tejto súťaže.

Víťazom srdečne gratulujeme!

1.                miesto: Branko Hossa, 4.D

2.                miesto: Terézia Zibríková, 4.B

3.                miesto: Emanuel Kucbel, 4.L

Divácka cena: Tereza Blihárová, 4.L