Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD I PRO

1 October 2018, 21:05    |    Viera Gilányová


Dňa 25.09.2018 sa v priestoroch ŠVK v Banskej Bystrici konalo slávnostné odovzdávanie diplomov DSD I a DSD I PRO. Žiaci troch banskobystrických gymnázií – Gymnázia Andreja Sládkoviča, Evanjelického gymnázia a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského si  svoje jazykové diplomy prevzali z rúk odborného poradcu pre nemecký jazyk, pána Christopha Henßena , zastupujúceho Centrálu pre zahraničné školstvo SRN so sídlom v Bratislave. Tohto slávnostného podujatia sa zúčastnil aj kultúrny atašé SRN, pán Maran Gordzielik.  Z GJGT si diplomy prevzalo 15 žiakov, ktorým srdečne blahoželáme!