Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

27 November 2023, 09:19    |    Viera Gilányová


Písomnej časti ŠK OAJ súťažilo 90 žiakov, v nej si overili svoje zručnosti počúvania a čítania a tiež znalosti gramatiky a slovnej zásoby.
🇬🇧Do ústnej časti postúpilo 22 najúspešnejších žiakov, v nej bolo ich úlohou porozprávať príbeh na základe obrázkov a zahrať situačný dialóg. Najviac bodov získali a patria medzi ocenených:
Kategória 2A (1. a 2. ročník)
🥇1. miesto Jakub Kubaščík II.F
🥈2. miesto Oliver Kováč III.L
🥉3. miesto Alica Buchtová III.L

Kategória 2B (3. a 4. ročník)
🥇1. miesto Martin Cigler IV.F
🥈2. miesto Lujza Kokavcová V.L
🥉3. miesto Eliška Kotránová IV.L

Kategória 2C2 (anglofónni žiaci)
🥇1. miesto Bianka Birčáková IV.F

Srdečne blahoželáme! 🤩👏

V