Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku.

20 December 2023, 20:15    |    Viera Gilányová


V dňoch 30.11.2023 a 14.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku.

Kategória A (3. a 4. ročník)

1.      miesto                                 Jakub Sebastián Barjak, IV.B

2.       miesto                                 Matúš Boleček, III.C

Martin Cigler, IV.F

Samuel Krnáč, IV.B

Ivana Kulfasová, IV.C

Samuel Vitásek, III.A

3.       miesto                                 Natália Sochanová, IV.F

Kategória B (1. a 2. ročník)

1.       miesto                                 Nela Kaputová, II.D

2.       miesto                                 Lucia Vojtášová, II.L

3.       miesto                                 Alžbeta Rábely, II.C

Adela Sochanová, II.A

Ella Miechaela Patrášová, I.L

Srdečne blahoželáme!