Riaditeľské voľno

18 January 2019, 14:46    |    Viera Gilányová


V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamujem, že poskytujem dňa 22.1.2019  žiakom školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

                                                                                                       PhDr. Mária Sochorová

                                                                                              riaditeľka školy