Riaditeľské voľno

25 October 2018, 12:18    |    Viera Gilányová


V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že poskytujem žiakom školy dňa 26.10.2018 riaditeľské voľno z dôvodu havárie vykurovacieho systému.

                                                                                      PhDr. Mária Sochorová

                                                                                              riaditeľka školy