Projekt EYOF 2022

28 March 2022, 20:20    |    Viera Gilányová


Dňa 28.3. 2022 sa uskutočnilo druhé online stretnutie v rámci projektu EYOF s našou partnerskou školou v Limoges. Počas tejto dvojhodinovky cez platformu Zoom prezentovali tak ako naši, tak aj francúzski žiaci, svoju krajinu z geografickej stránky v angličtine za pomoci prezentácie a videa, pri príprave ktorých boli p.p. Husárová a p.p. Caban. Informácie o našej škole (história, rozdelenie, priebeh bežného dňa a pod.) , Slovensko a aj slovenčinu prezentovali žiaci bilingválnej sekcie vo francúzskom jazyku (vo forme prezentácie, s využitím kvízu) za pomoci p.p. Pikulovej, ktorá celé stretnutie tlmočila do slovenčiny. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré nám priblíži kultúru a tradície francúzskeho Limoges