Pozvanie na plenárnu schôdzu

11 March 2019, 15:06    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia žiakov 3. ročníka a bilingválnej 4.L triedy, milí budúci maturanti,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu o možnosti výberu voliteľných predmetov a podmienkach štúdia v maturitnom ročníku, ktorá sa bude konať vo štvrtok 14. marca 2019  o 17. hod. v aule OA.

                                                                                              Vedenie školy