Poznáme mená najúspešnejších riešiteľov krajských kôl Ekonomickej olympiády

28 March 2024, 09:15    |    Viera Gilányová


Takmer dvojmesačné vyhodnocovanie testov z krajských kôl Ekonomickej olympiády prinieslo mená najlepších stredoškolských ekonómov a ekonómiek v banskobystrickom kraji. Našu školu úspešne reprezentovalo päť žiakov: Andrej Remiar, Hana Hudáková, Filip Žitňák, Valéria Kuzmínová a Tomáš Turčan. Svojimi výsledkami sa umiestnili v hornom 50. percentile zo všetkých účastníkov krajského kola, čím si vybojovali prijatie na 1. stupeň štúdia na Ekonomickej fakulte UMB bez prijímacej skúšky. Najlepší výsledok dosiahol Andrej Remiar, ktorý obsadil 4. miesto spomedzi 57 účastníkov v banskobystrickom kraji. K výsledku im gratulujeme a ďakujem za reprezentáciu našej školy. Viac informácií o Ekonomickej olympiáde a o tom ako sa na ňu úspešne pripraviť nájdete na stránke: www.ekonomickaolympiada.sk.