Postup do celoštátneho kola...

14 February 2019, 20:50    |    Viera Gilányová


V Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry si v Krajskom kole OSJL svojimi výsledkami v jednotlivých častiach súťaže v kategórii A zabezpečil BRANKO HOSSA, študent IV.D, ktorý týmto postúpil do celoštátneho kola súťaže, ktoré sa bude konať v apríli 2019 v Modre.

V kategórii B našu školu zastupovala Beata Fülöpová z II.B, ktorá v silnej konkurencii obsadila vynikajúce 4. miesto.