Po slovensky – ale správne?

14 February 2024, 13:04    |    Viera Gilányová


Tento rok (14. 2. 2024) sa uskutočnil piaty ročník  súťaže študentov prvého ročníka v ovládaní správneho pravopisu  slovenského jazyka.

Týmto podujatím si chceme pripomenúť aj Medzinárodný deň materinského jazyka (21. február), ktorý vyhlásilo UNESCO už v roku 1999.

So slovami, ktoré píše UNESCO vo svojej  rezolúcii „Materinský jazyk je dôležitou súčasťou identity každého človeka a diverzita jazykov predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktoré sa treba starať“, môžeme len súhlasiť.

Súťaže sa zúčastnili vybrané študentky a študenti 1. ročníka a medailové priečky obsadili:

1. miesto Jakub Janata, I.A

2. miesto  Karolína Vosková, I.B   

3. miesto Tamara Tomečková, I.B

 

Srdečne blahoželáme!

                                   vyučujúce slovenského jazyka