Po slovensky – ale správne?

16 February 2023, 13:37    |    Viera Gilányová


Tento rok (16.2.2023) sa uskutočnil štvrtý ročník  súťaže študentov prvého ročníka v ovládaní správneho pravopisu  slovenského jazyka, našej materčiny.

Touto akciou si chceme pripomenúť aj Medzinárodný deň materinského jazyka (21.február), ktorý vyhlásilo UNESCO už v roku 1999.

A so slovami, ktoré píše UNESCO vo svojej  rezolúcii: „Materinský jazyk je dôležitou súčasťou identity každého človeka a diverzita jazykov predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktoré sa treba starať“, môžeme len súhlasiť.

 

Súťaže sa zúčastnilo 18 študentov 1. ročníka a medailové priečky obsadili:

 1.miesto         Adela Sochanová, I.A

2.miesto         Nela Kaputová, I.D

3. miesto        Tereza Holíková, I.F

 

Srdečne gratulujeme!

vyučujúci slovenského jazyka