Oznam

7 September 2020, 09:50    |    Viera GilányováPozvánka na online Deň otvorených dverí na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
srdečne by sme Vás chceli pozvať na Deň otvorených dverí na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý sa bude konať online 10. marca 2020 o 14:00 hod.
cez link: https://www.facebook.com/events/349822332882231/
Študenti majú možnosť na FDU AU v BB študovať
herectvo,
divadelnú dramaturgiu a réžiu,
filmovú réžiu a scenáristiku,
prácu s kamerou a strihom.

Posielame aj odkaz na našu verejne dostupnú facebookovú stránku FDU AU v BB, kde študenti môžu nájsť ďalšie informácie:
https://www.facebook.com/watch/Fakulta-dramatick%C3%BDch-umen%C3%AD-Akad%C3%A9mia-umen%C3%AD-v-Banskej-Bystrici-112005787598346/

a tiež odkaz na promo video na youtube:
https://youtu.be/SFVVUUZ7g7Y.


Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
www.fdu.aku.sk
______________________________________________________________________________________________________________
Deň otvorených dverí FSEV UK, 4. marca 2021
pozývame Vás na dni otvorených dverí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, najlepšej spoločensko-vednej fakulty na Slovensku.
DOD je online a má podobu instagram livestreamu 

4. marca 19.00-20.00 na https://instagram.com/fsev.uk sa predstaví všetkých 6 ústavov (katedier) v neformálnom moderovanom rozhovore:
19:00 Mediamatika (UK v Martine)
19:10 Aplikovaná ekonómia
19:20 Sociálna Antropológia
19:30 Európske štúdiá
19:40 Verejná politika (iba Mgr. štúdium)
19:50 Psychology in English (anglické štúdium psychológie)

Na našej fakulte majú študenti v priemere 5 predmetov za semester, čo nám dovoľuje ponoriť sa naozaj do hĺbky. Podporujeme kritické myslenie, nadobúdanie praxe už počas štúdia a tiež zahraničné mobility. Sídlime v modernej budove s priateľskou atmosférou.

Ďalšie informácie nájdete na našej stránk
https://fsev.sk kde nájdete prehľadne spracované informácie o štúdiu a
mnohom inom.
__________________________________________________________________________________________________
Ostravská univerzita | Pozvání na Dny otevřených dveří ONLINE 1.–6. března 2021

Od pondělí 1. 3. do soboty 6. 3. pro ně pořádáme druhé kolo online Dnů otevřených dveří s živými diskusemi se studenty i studijními poradci na stránkách studujostravskou.osu.cz (https://studujostravskou.osu.cz/)

 

Na studujostravskou.osu.cz najdou studenti už teď: 

 

       ·         kompletní přehled studijních oborů s detailními popisky a krátkými videi shrnujícími náplň studia 

·         talk show s osobnostmi univerzity a studenty, které jsme natáčeli v prosinci  

 

Na Dnech otevřených dveří budou moct navíc: 

 

·         chatovat se studijními poradci 

·         ptát se naživo studentů z jednotlivých fakult na vše, co je zajímá, ve večerní live Q&A talk show 

 

Po 1. března s Fakultou sociálních studií 

Út 2. března s Pedagogickou fakultou 

St 3. března s Fakultou umění 

Čt 4. března s Filozofickou fakultou 

Pá 5. března s Lékařskou fakultou 

So 6. března s Přírodovědeckou fakultou 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se průběhu univerzitních online Dnů otevřených dveří, neváhejte se obrátit na naše zaměstnance Centra marketingu a komunikace (https://www.osu.cz/centrum-marketingu-a-komunikace/kontakty). 

 

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/155152009665240/
__________________________________________________________________________________________________
Online Deň otvorených dverí Technická fakulta SPU v Nitre

Vážení maturanti, Technická fakulta SPU v Nitre Vás pozýva na Online Deň otvorených dverí, ktorý bude 24.2.2021 o 13.hod na tomto linku https://tf.uniag.sk/sk/dod-2021/. V živom vysielaní cez youtube sa
dozviete o ponúkaných študijných programoch, ukážeme priestory fakulty a laboratórií a hlavne sa dozviete čo vravia na štúdium absolventi a aké majú uplatnenie v praxi. A to všetko v HD kvalite. Technická
fakulta sa drží hesla: "Študuj techniku, máš budúcnosť."
PS: Link https://tf.uniag.sk/sk/dod-2021/ obsahuje základné informácie o štúdiu, prípadne môžete položiť Vašu otázku. Stránka zostane aktívna aj po živom vysielaní.
facebok: https://www.facebook.com/Technickafakulta
instagram: https://www.instagram.com/technicka_fakulta_spu/

Faculty of Engineering
Slovak University of Agriculture in Nitra
Nitra, Slovakia

________________________________________________________________________________________________________________

Online informačný deň Obchodnej fakulty 

sa bude konať 5. marca 2021 v čase od 14:00 do 17:00 prostredníctvom platformy MS Teams. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať do 3. marca 2021, prostredníctvom registračného formulára, ktorý je spolu s podrobnejšími informáciami dostupný na webovej stránke fakulty: https://of.euba.sk/dod

 Budeme veľmi radi, keď sa budeme môcť aspoň v online prostredí stretnúť so študentmi, ktorí majú záujem o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a nestihli sa alebo sa nemohli zúčastniť tohto podujatia vo februári.

 Obchodná fakulta v súčasnosti ponúka 3 študijné programy na 1. stupni štúdia – podnikanie v obchode, medzinárodné podnikanie a podnikanie v cestovnom ruchu a službách a nadväzujúce študijné programy na ďalších stupňoch štúdia. Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň (bakalársky) štúdia sú dostupné TU.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus on-line 2021
www.gaudeamus.cz 

Část vysokých škol a fakult uzavírá přihlášky ke studiu již k 28. únoru 2021. Z českých vysokých škol, se tento termín týká především jedenácti fakult Univerzity Karlovy.

 

Pro studenty, kteří letos maturují, jsme připravili akci „FAKULTY ONLINE“, kde budou mít poslední příležitost se seznámit s fakultami, které přihlášky uzavírají právě v únoru. Ke všem zúčastněným fakultám se studenti dozví aktuální informace o přihláškách, přijímacím řízení a studijních programech.

 

NA AKCI FAKULTY ONLINE SE STUDENTI POTKAJÍ S TĚMITO ŠKOLAMI A FAKULTAMI:

 

 • Univerzita Karlova
  • 1. lékařská fakulta
  • 2. lékařská fakulta
  • 3. lékařská fakulta
  • Fakulta tělesné výchovy a sportu
  • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  • Filozofická fakulta
  • Katolická teologická fakulta
  • Lékařská fakulta v Hradci Králové
  • Lékařská fakulta v Plzni
  • Pedagogická fakulta
  • Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita obrany 
  • Fakulta vojenského zdravotnictví
 • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Farmaceutická fakulta
  • Filozofická fakulta
  • Fakulta telesnej výchovy a športu
  • Jesseniova lekárska fakulta
  • Lekárska fakulta

Akci FAKULTY ONLINE budeme vysílat živě 18. února 2021 od 14:00 na Youtube a Facebooku „Gaudeamus veletrh vzdělání“.

info@gaudeamus.cz

www.gaudeamus.cz

 ____________________________________________________________________________________________________________________

ONLINE Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 
dovoľujeme si Vás pozvať na ONLINE D OTVORENÝCH DVERÍ Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční 22. februára 2021 (pondelok) od 15.00 hod.
Online DOD bude vysielaný na:

https://www.youtube.com/watch?v=5O-RAoVHcx0&feature=youtu.be
Počas celého prenosu je možnosť klásť zástupcom fakulty otázky prostredníctvom www.slido.com  #DOD2021FPVMV.
Bližšie informácie o štúdiu v ak. roku 2021/2022 na FPVaMV UMB nájdete na: http://brozury.umb.sk/books/ushq/mobile/index.html alebo na web stránke fakulty https://www.fpvmv.umb.sk/.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Stáž na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave


Dovoľte mi, aby som v mene Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Európskeho združenia študentov práva (ELSA) Trnava pozval Vašich študentov na stáž na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Vysokoškolskí pedagógovia aj študenti účastníkom stáže predstavia nielen právo ako také, no i to, čo znamená študovať právo. Vaši študenti, ktorí sa zúčastnia stáže, získajú vedomosti z rôznych právnych odvetví, ktoré pre nich môžu byť užitočné nielen pri prijímacích skúškach, ale aj v každodennom živote. Každý účastník stáže navyše dostane certifikát o jej absolvovaní. 

Po sérií prednášok budú mať účastníci možnosť stretnúť sa on-line s vedením právnickej fakulty a klásť im otázky týkajúce sa štúdia. 

Touto formou Vás preto chcem poprosiť o zdieľanie našej pozvánky medzi Vašimi žiakmi. 

Primárne je stáž určená žiakom maturitného ročníka, avšak budeme veľmi radi, ak sa na ňom zúčastnia aj mladší študenti, ktorým môže stáž pomôcť vybrať si ďalšie smerovanie svojho štúdia.. 

Stáž sa uskutoční online prostredníctvom služby MS Teams v stredu 3. marca 2021 o 9:30 hod.

Záujemcov zároveň prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára na stránke https://forms.gle/tGbaeZXTLvckBg6U8 najneskôr do 28. februára 2021.

Počet miest je limitovaný. 

Link na Facebookové podujatie: https://fb.me/e/3W6qUnKwt

Web fakulty: http://iuridica.truni.sk/

ELSA Trnava :https://www.instagram.com/elsa_trnava/

__________________________________________________________________________________________________________

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

posielame vám video o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

https://www.youtube.com/watch?v=Jh7Ji5IQpk8 

Ak sa rozhodnete pre našu univerzitu, prihlášku môžete poslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home.

Tešíme sa na vás 🙂.
www.tnuni.sk

________________________________________________________________________________________________________________
ONLINE FRIday 2021 Fakulty riadenia a informatiky UNIZA.
Radi by sme Vás pozvali na náš ONLINE FRIday 2021, ktorý sa uskutoční 18. februára od 09:00 do 16:00 h. prostredníctvom MS Teams. Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe 21 praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií.
Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Môžete sa na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na webe:
https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-online-friday-2021
Termín prihlásenia na podujatie ONLINE FRIday 2021 je do 18. februára do 08:00 h a
počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný.

___________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na online Deň otvorených dverí Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

Deň otvorených dverí bude 12. februára 2021.
Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilina začnú od 10:00 a od 11:00 bude prezentácia študijných programov:
- cestná doprava,
- zasielateľstvo a logistika,
- expertízna činnosť v cestnej doprave.

Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:
https://skr.sk/iLY8a

prípadne:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFhNTg2MmEtYzhiNy00ODBmLTllM2YtN2U4MjlhMjRjYzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%229de1b2c7-1cd9-4ce3-92f0-61daffe080a0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
Možnosť položiť otázku k štúdiu bude možné cez chat až do 18:00.
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Web: www.fpedas.uniza.sk

_________________________________________________________________________________________________

Univerzita Komenského v Bratislave 

pripravuje už druhý online deň otvorených dverí, na ktorý by sme Vás chceli pozvať. Veríme, že pre mnohých je v tomto období náročné vybrať si vysokú školu a preto sa snažíme uchádzačom pomôcť a odpovedať, na každú ich otázku o štúdiu.

Počas DOD uchádzačov čakajú aj rôzne súťaže a dokonca turnaj v e-športoch v spolupráci v Slovak E-sports Association.

DOD môžete sledovať cez MS teams alebo live na FB univerzity.

WEB DOD - https://zaziden.uniba.sk/den-otvorenych-dveri/

FB Udalosť DOD - https://fb.me/e/3isWGqzxw

Pre uchádzačov sme pripravili aj úplne nový prehľadný web - https://zaziden.uniba.sk/.

__________________________________________________________________________________________

Pozvánka na deň otvorených dverí na Cirkevné konzervatórium BA

irkevné konzervatórium, ako škola s celoslovenskou pôsobnosťou vychováva mladých umelcov v rôznych odboroch, ktorí sa uplatňujú vo všetkých sférach kultúry a spoločenského života nielen na Slovensku.

Pre našich záujemcov organizujeme Deň otvorených dverí, dňa 13.2.2021 od 9:00 do 14:00, kde je možné reálne zažiť rodinnú atmosféru a klímu školy s množstvom skutočných osobností.

Keďže osobné stretnutia nie sú možné, pozývame Vás do online priestoru našich otvorených dverí, kde nájdete aj prihlasovací formulár:

http://www.ckba.sk/

 Tešíme sa na Vás...

Facebook: fb.com/ckba

Instagram: ig.com/ckba

Youtube: yb.com/ckba
________________________________________________________________________
VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí, SvF UNIZA, 

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline pozýva v piatok 11. februára od 11,00 do 15,00 na VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí.
Toto veľmi zaujímavé podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore –
prehliadka všetkých našich laboratórií http://priestory.uniza.sk/svf/ a
online cez Youtube livestream budeme odpovedať na všetky otázky
záujemcov týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia, uplatnenia ale aj
ubytovania, stravovania, športovania a ďalších aktivít, ktoré k
študentskému životu patria.

Bližšie informácie nájdete na stránke Stavebnej fakulty
http://svf.uniza.sk
V prípade otázok sme k dispozícii:
tel.: 041/513 55 12
Tešíme sa na ONLINE stretnutie.

___________________________________________________________________________________________________________
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

Gaudeamus on-line 2021
www.gaudeamus.cz

 

Veletrh Gaudeamus online je tu stále pro studenty! Na týden od 9. února 2021 jsme připravili opravdu nabitý program pro všechny, kteří řeší otázku „Kam po maturitě?“ a právě vybírají vysokou školu. V úterý 9.2. virtuálně navštívíme Univerzitu Karlovu a všech jejich 17 fakult. Během středy a čtvrtka se s poradenským centrem Unilink podíváme na prestižní univerzity do Velké Británie, Irska a Německa. Navštívíme celkem 16 univerzit a navíc se potkáme přímo se studenty, kteří v zahraničí aktuálně studují.

 PŘEDNÁŠKOVÝ DEN UNIVERZITY KARLOVY - ÚTERÝ 9. ÚNORA 2021

Během přednáškového dne postupně navštívíme všech 17 fakult Univerzity Karlovy. Pro každou fakultu máme připravenou komentovanou prohlídku, která vás zavede do prostor fakulty a na zajímavá vědecká a výuková pracoviště. Po prohlídce vám přímo studenti a vyučující ukážou, jak se na jejich fakultě studuje. Během celého vysílacího dne, budou zástupci univerzity také připraveni odpovědět na všechny vaše otázky na doprovodném chatu.

STUDY ABROAD DAYS S UNILINK – PORADENSKÝM CENTREM PRO