Usmernenie MŠVVaŠ č.2 - Koronavírus

10 March 2020, 08:51    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, milí žiaci,

pozorne si prečítajte a riaďte sa pokynmi podľa  druhého usmernenia, ktoré vydalo MŠVVaŠ v súvislosti so šírením koronavírusu.