Otvorený depozitár Múzea SNP

9 December 2022, 09:19    |    Viera Gilányová


Gymnázium J. G.Tajovského je zapojené do projektu Otvorený depozitár Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Dňa 8. 12. 2022 si žiaci I.C v priestoroch Múzea SNP vypočuli prednášku lektora Jakuba Mičeva z národných dejín 20. storočia. Išlo o druhé stretnutie študentov GJGT a historikov  Múzea SNP. Kritické momenty moderných dejín je potrebné si neustále pripomínať.

 

Druhé stretnutie: Múzeum SNP BB (december 2022)