Olympiády ľudských práv.

10 December 2022, 16:52    |    Viera Gilányová


Dňa 5.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Výsledky súťaže boli nasledovné:

Kategória 1.-2 ročník

1.miesto Matúš Boleček (2.C)
2.miesto Ľubomír Sepeši (2.C)
3.miesto Halina Kurrayová (1.L)

Kategória 3.-4 ročník

1.miesto Hana Michaela Nárožná (3.B)
2.miesto Helena Slivenská (4.L)
3.miesto Filip Žitňák (3.D)

Celkovou víťazkou školského kola sa stala Hana Michaela Nárožná, ktorá získala najviac súhrnných bodov za písomnú a ústnu časť. Hana postupuje do krajského kola OĽP. Na celkovom druhom mieste podľa počtu súhrnných bodov skončil Matúš Boleček, ktorý sa stáva náhradníkom Hany Michaely Nárožnej pre krajské kolo OĽP (do krajského kola podľa pravidiel postupuje iba jeden účastník). Na celkovom 3.mieste na základe počtu súhrnných bodov skončila Helena Slivenská.

Víťazom/víťazkám blahoželáme a Hanke želáme veľa zdaru na krajskom kole OĽP !