Olympiáda v nemeckom jazyku

7 December 2021, 12:27    |    Viera Gilányová


 Aj napriek nepriaznivým podmienkam z dôvodu pandemických opatrení sa nám aj v tomto školskom roku podarilo usporiadať pre našich žiakov jazykovú olympiádu z nemeckého jazyka, ktorá sa konala v dňoch 26.11. a 30.11.2021 formou online aj prezenčne.

V kategórii 2A súťažilo 10 žiakov z prvých a druhých ročníkov, v kategórii 2B sa zapojilo 11 žiakov z tretích a štvrtých ročníkov.

Do okresného kola súťaže, ktoré sa bude konať 19.01.2022, postupujú:

V kategórii 2A: 

1.       Cigler Martin – II.F

2.       Hazlinger Peter – II.F

 

V kategórii 2B:

1.       Červenáková Ema – IV.D

2.       Frgelec Filip – III.F

 

Našim víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení okresného kola súťaže!!!