Odborné prednášky z matematiky – 7. november 2018

11 December 2018, 19:16    |    Viera Gilányová


Počas Týždňa vedy a Dňa otvorených dverí FPV UMB v BB sa žiaci z I.B, I.D,  I.F a III.A zúčastnili na prednáškach prof. DNDr. Miroslava Haviara, CSc. „Osemtisícovky teórie čísel“ a prof. RNDr. Vladimíra Janiša, CSc. „Fraktály“. Témy súvisia s vyučovaním matematiky a ich cieľom bolo rozšíriť obzor.

PK MAT a DEG