„Nemčina spája“

12 February 2019, 21:28    |    Viera Gilányová


Pod týmto mottom sa dňa 11.02.2019 na našej škole stretli žiaci 3. ročníkov z GJGT, GAS a EVG na prvom spoločnom workshope, ktorý pre nich pripravila dobrovoľníčka Klara Bednarz, pôsobiaca v tomto školskom roku na GJGT. V šesťčlenných skupinkách spoločne riešili úlohy na jednotlivých stanovištiach , zameraných na reálie a kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učia. Týmto stretnutím sme chceli poukázať na podstatu učenia sa cudzieho jazyka, ktorý nás spája a zjednocuje a vôbec nezáleží na tom, ku ktorej škole sa hlásime.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich účasť a želáme veľa úspechov pri zvládnutí jazykovej skúšky DSD I / DSD I PRO.