Naši nemčinári opäť zabodovali

26 January 2023, 19:05    |    Viera Gilányová


V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo dňa 18. 1. 2023, sa v kategórii 2A umiestnila Jana Helcmanová, II. F, na 3. mieste a Matúš Boleček, II. C, na 4. mieste a v kategórii 2B Martin Cigler, III. F, na 2. mieste a Filip Frgelec, IV. F, na 3. mieste.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme!