Nádejní budúci ekonómia sú aj medzi nami na GJGT

14 February 2024, 12:48    |    Viera Gilányová


V priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dňa 2. februára 2024 konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 72 súťažiacich, ktorí preukázali svoje kvality a tým sa kvalifikovali do krajského kola. Postúpili len tí najšikovnejší, do školského kola sa v banskobystrickom kraji zapojilo 794 súťažiacich z 30 stredných škôl. Našu školu prezentovali piati žiaci – Andrej Remiar, Filip Žitňák, Tomáš Turčan, Valéria Kuzmínová a Hana Hudáková. Študentom ďakujeme sa reprezentáciu našej školy.

Viac informácií nájdete na tomto linku:

Krajské kolo v Banskej Bystrici 2023/2024 - ekonomickaolympiada.sk