Milí žiaci,

21 August 2018, 12:12    |    jakub


Vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.

V novom školskom roku 2018/19 začíname 3. septembra 2018.

Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.

Žiaci 2. – 5. ročníka sa stretnú v triedach o 8,30.