MathRace - 14. november 2018

11 December 2018, 19:17    |    Viera Gilányová


MathRace  je matematická internetová súťaž 2-4-členných tímov organizovaná Prírodovedeckou fakultou MU v Brne už 10. rok. Našu školu reprezentovali 4 tímy z tried I.F, II.F, II.L, IV.F, žiaci vo svojom voľnom čase v podvečerných hodinách od 16:00 do 19:00 prevetrávali svoje matematické vedomosti a schopnosti pri riešení náročných úloh. Najlepšie umiestnenie školy – 8. miesto (z 54) patrilo tímu zo IV.F: Samuel Čavoj, Samuel Belko, Dominik Chrušč a Ján Priner. Blahoželáme!

PK MAT a DEG