MathRace

20 December 2023, 09:03    |    Viera Gilányová


MathRace je medzinárodná internetová matematická súťaž tímov (maximálne 4 členovia), ktorú organizuje Ústav matematiky a štatistiky MUNI v Brne.

Všetky informácie na: Novinky | MathRace – Matematická soutěž Přirodovědecké fakulty MU (muni.cz)

V 15. ročníku dňa 29. novembra 2023 našu školu reprezentovali 3 tímy – 12 žiakov, ktorí 3 hodiny riešili 3 sady náročných úloh. Zapojili sa žiaci z tried: II.F, IV.C, IV.D, IV.F.

Súťažilo 68 tímov z CZ a SK, naši najúspešnejší žiaci sa umiestnili na 4. Mieste v zložení:

Peter Hazlinger, Eduard Bielik, Martin Cigler – všetci zo IV.F a Dávid Kucbel z II.F.

Srdečne blahoželáme!