MathOlymp - 27. november 2018 – Víťazom blahoželáme!

11 December 2018, 19:19    |    Viera Gilányová


MathOlymp

je medzinárodná internetová matematická olympiáda maximálne 7-členných tímov. Organizátorom už 11. ročníka je Ústav matematiky Fakulty Strojného inžinierstva VUT v Brne. Dve hodiny súťažiaci riešili 10 náročných úloh a o popredné miesta bojovalo 119 tímov prevažne z vyšších ročníkov. 1. miesto  si vybojoval náš tajácky tím v zložení: Dominik Chrušč, Ján Priner, Samuel Belko a Martin Janů, všetci zo IV.F a z II.F Jakub Kliment, Lukáš Gáborik a Tomáš Hulla. 30. miesto: Jakub Murín, Adam, Barla, Jozef Koleda, Veronika Gašparcová, Zuzana Moravčíková, Matej Grego a Andrej Slovák, všetci z III.F. V ďalších troch tímoch sa zatiaľ zaúčali žiaci I.F, II.L a II.F.PK MAT a DEG