MATHING

20 December 2023, 08:30    |    Viera Gilányová


MATHING je medzinárodná internetová matematická súťaž tímov (maximálne7 členov), ktorú organizuje Ústav matematiky FSI VUT v Brne.

Všetky informácie na: Internetová matematická soutěž MATHING (vutbr.cz)

V 16. ročníku dňa 28. novembra 2023 našu školu reprezentovalo 8 tímov – 54 žiakov, ktorí 3 hodiny riešili netradičné náročné úlohy. Zapojili sa žiaci z tried: I.F, I.L, II.F, III.D, III.F, IV.C, IV.D, IV.F.

Súťažilo 195 tímov z CZ a SK, na vyhodnotenie sme si museli trochu počkať, oplatilo sa, nášnajúspešnejší tím sa umiestnil na

2. mieste v zložení:

Peter Hazlinger, Eduard Bielik, Katarína Murínová, Samuel Sklenár - zo IV.F, Michal Galád, Gabriel Gazda, Emil Guevara – z III.F

Srdečne blahoželáme!